Türkiye’de toplumun arkeolojiyle ilişkisi, bilgi düzeyi ve duyarlılığının artırılmasında gazetecilere de büyük pay düşüyor. 

Arkeolojik varlıklar bakımından hayli zengin olan Türkiye’de bilinen yanlışların önüne geçilmesi, definecilikle mücadele, eski uygarlıkların tarihini anlamak ve yaşanılan yerlerdeki kültürel miras alanlarıyla ilişki kurulmasında medyanın etkili bir gücü olabilir. 

SARAT, Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği ‘Arkeoloji Haberciliği Atölyeleri’nde konuyla ilgili gazetecilerle bir araya gelerek toplumun arkeolojiyle kurduğu ilişkinin geliştirilmesinden, arkeoloji haberlerinde kalite artırımına kadar bir dizi konu üzerinde beraber kafa yoruyor.